turquoise.

turquoise.


“Remembering Copenhagen”, hand thrown porcelain and a glaze that I don´t have any longer. The bowl is used on the cover of cereal porridge NOMINA by NOMINAL.

material: hand thrown porcelain
year: 2011

photo: Eva Malúšová

ptáček. zlatý.


“Vzpomínky na Kodaň”, točený porcelán a glazura, kterou už nemám. Miska je použita na obalu cereální kaše NOMINA společnosti NOMINAL.

materiál: ručně točený porcelán
rok: 2011

foto: Eva Malúšová